En Son Makaleler...

TÜRK KİMDİR- TARİHTE TÜRK

Tarih sahnesine çıkan milletler, eğer kültürleri güçlü ve kalıcı ise, uzun yıllar tarih sahnesindeki rollerine devam ederler. Kalıcı kültüre sahip milletlerin maddî ve manevî tüm değerleri, kendisinden sonra gelen nesillere de intikal eder. Köklü bir kültüre sahip olmayan milletler ise, tarih sahnesinden silinmeye mahkûmdurlar. Türk Milleti, kökü tarihin derinliklerine uzanan […]

TÜRK YURDU ANADOLU

Anadolu, jeopolitik konumu yönünden , tarihin her safhasında çok güçlü medeniyetlere sahip olmuş ve kültür varlığını her zaman hissettirmiş, dünya tarihinin anahtar bölgesidir. Bugün, Anadolu'nun sırlarla örtülü kültür mirası, hayret edilecek bir zenginlikte ve el değmemişliktedir. Birbirinden zengin uygarlık izlerinin bulunduğu Anadolu’nun her köşesi, gizlerle doludur. Doğu Anadolu’nun da, Anadolu […]

ATATÜRK IRKÇI MIYDI?

“Irk”, insan türü içinde, kalıtsal farklılıklara göre ayırt edilen ya da sınıflandırılan biyolojik gruplardır. İnsan topluluklarını birbirinden ayırmada kullanılan en temel yöntemlerden biri, ırklara, yani insan türü içindeki biyolojik tip farklılıklarına göre yapılan sınıflandırmadır. Kalıtsal fiziksel özelliklerle belirli kişilik, zekâ ve kültür özellikleri arasında nedensel bağlantı olduğunu ve dolayısıyla bazı […]

ATATÜRK’ÜN DİNE VERDİĞİ ÖNEM

ATATÜRK'ün birer asker kaçağı yuvası halini alan medreseleri kapatmasının ve dinimizi cehâletin ve yobazlığın elinden kurtarmak  için giriştiği nurlu ve hayırlı inkılâbın anlamını kavrayamayan bir takım kimseler, büyük adamın dinî akîdelerinden şüpheye düşmüşlerdi. Bu sırada, aydın geçinen tanınmış bir kişi de, bu yanlış kanaate  kapılarak, güya ATATÜRK'ün gözüne girmek gayretine […]

TÜRKİYE’ NİN SİYASÎ İNTİHARI

Bugünlerde mutlaka okunması gereken kitaplardan biri, Cengiz ÖZAKINCI' nın yazdığı "Türkiye'nin Siyasi İntiharı Yeni- Osmanlı Tuzağı". Kitabın içeriğindeki konu başlıklarını kısaca belirtmekte yarar var: 1830-1914 arası din üzerinden emperyalist oyunlar nelerdir? • Abdülmecid niçin “Senin İçin Öldük Avrupa! ” yazılı madalyalar bastırıp dağıtıyordu? • Osmanlı 1856 yılında o dönemin Avrupa […]