En Son Makaleler...

ATATÜRK ÖLÜMSÜZDÜR!

ÖLÜMSÜZ ATATÜRK ATATÜRK, milletleşme ve millî devletin kuruluş sürecinde ülkesini emperyalist güçlere karşı savunan örnek bir komutan, devlet kurucusu, evrensel nitelikleriyle kendini kabul ettirmiş çok yönlü bir lider ve geniş ufuklu bir fikir adamıdır. ATATÜRK’ün en büyük mirası lâik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ dir.  Bizler, ATATÜRK’ün […]

İLİŞKİLER TIRMANIYOR

Türkiye- Suriye- Rusya arasındaki ilişkiler giderek tırmanıyor. Başarılı Dış Politika, etkin güce ve gerçekçi saptamalara dayanır. Uzunca bir süredir Türk Dış Politikası sürdürülebilir ‘ Sağlıklı Uluslar Arası İlişkiler’ boyutunda değil. Her devlet komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmak zorundadır. Komşuluk ilişkisinde karşı tarafın hakkına ve hukukuna saygı esastır. Hiç bir devlet, […]

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ (BOP)

(ESKİ TARİHLİ BİR YAZININ TEKRARIDIR) Amerika’nın tek başına dünya hakimiyetini sağlayacak projeye PROJECT FOR NEW AMERİCAN CENTURY ( PNAC: Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi)  deniyor. Pentagon’un daha 1990’ların başında hazırladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi şunları içeriyordu: 1. Hedef ülkelerin tehdit yeteneği kazanmadan vurulması, 2. Hiçbir uluslar arası kuruluşun veya antlaşmanın ABD çıkarları […]

BOP VE TÜRKİYE

(ESKİ TARİHLİ BİR YAZININ TEKRARIDIR) ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi, yani The Greater Middle East, Afganistan’dan  Fas’a kadar uzanan  çok geniş bir coğrafi alanı kapsar. Bu coğrafi alan içindeki tüm ülkeler, İsrail hariç İslâm ülkeleridir. Türkiye’nin, ABD’nin çizdiği bu haritanın içinde yer aldığı açıktır. Herhalde, Türkiye, bu projenin de kilit ülkesidir. […]

BOP VE KEMALİZM

(ESKİ TARİHLİ BİR YAZININ TEKRARIDIR) ABD’nin Ortadoğu’ya ilgisi, 1947 Truman Doktrini’nden  itibaren başlamıştır. 1950’li yılların ortasındaki Eisonhower Doktrini, ABD’ye, komünist faaliyetlere karşı müdahale olanağı  ileri sürüyordu. Bu olanak, Kennedy’nin başkanlığı döneminde, ABD’nin Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından  hazırlanan NSAM 182 kod adlı eylem notasıyla  yeni bir şekle büründü. Ancak, ABD’nin Ulusal […]