En Son Makaleler...

VASİL HARİZANOS

“..Kilisenin içinde ve dışında mahşeri bir kalabalık vardı. Vali Tümgeneral Refik Tulga, Merkez Komutanı Tuğgeneral Yusuf Alpmansu, daha bir çok subay ve resmî zevat orada idiler. Kilisenin ortasına konmuş ve başucunda haçlar, ikonlar bulunan Türk bayrağına sarılı tabutun etrafında askerler nöbet tutuyorlardı.” Yukarıdaki satırlar, 31 Aralık 1960 tarihli Cumhuriyet gazetesinden… [...]

SARIKAMIŞ’TA BEYAZ ÖLÜM

Hava kararmak üzereydi. Dağ Topçu Taburu yeni gelmişti. Erler, cephane sandıklarıyla karları yararak yol alan yorgunluktan bitkin hayvanlardan sandıkları indirirken, Tabur Komutanı da dürbünüyle ilerdeki karartıları izliyordu. Birden Enver Paşa’yı yanında gördü. Başkomutan Vekili’nin bir Topçu Taburu’nda ne aradığını merak etmişti. Enver Paşa, onu meraktan kurtardı: “Bir topa mevzii aldırın [...]

MEVLÂNA CELÂLEDDİN RUMÎ

Mesnevî adlı didaktik epik şiiriyle tasavvuf düşüncesini ve edebiyatını büyük ölçüde etkilemiş büyük tasavvuf şairi Celâleddin Rumî, 17 Aralık 1273’te, Konya’da öldü. Ölümünden sonra öğrencileri, Mevlevî tarikatını kurdular. 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan’ın  Belh şehrinde doğdu.      Babası sağlığında “Sultanü’l- Ulema” (Bilginlerin Sultanı) [...]

MEVLÂNA NASIL “GEL” DEDİ ?

Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatından bir kaç ay önce, kendisini ziyaret ederek, “Mesnevî’nin son cildi Mevlâna’nın değil diyorlar, acaba doğru mu?” diye soran tanıdığına şöyle cevap veriyor: “ Ben bu hususta salâhiyet sahibi değilim. Onu tasavvuf âlimleri bilirler. Fakat lisan itibariyle son cilt, Mevlâna’dan iki yüz sene sonraki lisandır.Sırf [...]