En Son Makaleler...

Anzac Day ve Çanakkale’de Anzaklar

Birinci Dünya Savaşı’nın en mutsuz günleriydi…İtilaf Devletleri, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İstanbul’u ele geçirmek ve savaşın gidişatını lehlerine çevirmek istiyorlardı. Bu sebeple de donanmalarının büyük bir kısmını Çanakkale Boğazı dışında toplamışlardı. Önce, sadece gemilerini boğazlardan geçirmeyi düşündüler. 18 Mart 1915 günü yaptıkları deniz geçiş harekatı başarılı olamadı. Bu sefer, kıyıya çıkaracakları [...]

Çanakkale’de Göz Ardı Edilen

Osmanlı Devleti, 1 nci Dünya Savaşı’na girdiğinde, Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa, Genelkurmay Başkanı  Alman General Bronsart von Schellendorf, önemli ordu komutanlıklarıyla karargâhları Alman General ve subaylardan oluşuyordu. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti, yedi cephede birden savaşmak zorunda kalmıştı. Bu cephelerden biri Kafkas Cephesi, diğeri Çanakkale Cephesiydi. Kafkas [...]

Taziyelerimi Sunuyorum

1890 yılında, Tiflis’te kurulan Taşnaksutyun (Ermeni İhtilâli Federasyonu) komitesinin amacı, isyan ve ihtilâl çıkararak Ermenistan’ın bağımsızlığını sağlamaktı. Komitenin sloganı ise şuydu: “Türk’ü, Kürt’ü nerede ve hangi şartlarda görürsen öldür. Gericileri, sözünden dönenleri, Ermeni hainleri öldür, intikam al.” Onlar da YAKTILAR, YIKTILAR ve ÖLDÜRDÜLER !.. Van Kalesi’ne çıkıp da eteklerine doğru [...]

Tehcir, Sürgün ve Göç

Tarihlerinde hiçbir devletten ve hükümdardan görmedikleri ilgiyi Fatih Sultan Mehmet’le birlikte Osmanlı  Devleti’nden gören Ermeniler, Osmanlı Devleti ve Türk Milleti’ne samimi bir şekilde bağlanmışlardı. Hukuki bir statü içinde mümtaz bir cemaat durumunda olan Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin her türlü nimetinden cömertçe istifade etmişler, çok önemli makam ve mevkilere gelmişlerdi. Ne var [...]