En Son Makaleler...

TÜRK DİL KURULTAYI VE DİL BAYRAMI

Osmanlı Devleti zamanında, Selçuklulardan beri süren bir davranış sonucu konuşma diliyle yazma dili ve yazışma dili arasında giderek büyüyen bir uzaklık ortaya çıkmıştı. Osmanlı Beyliği’nden kısa bir süre önce bağımsızlığını ilân etmiş Karaman Beyliği’nden Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçeyi konuşma ve yazışma dili olarak, resmî dil kabul etmesine karşın, diğer Anadolu […]

ATATÜRK ve TÜRK DİLİ

Cumhuriyet kurulduktan sonra, yazı devriminin arkasından dil devrimi gelmişti. Diğer bir tanımla yazı devrimi dil devrimini hazırlamıştı. Türkçenin ses yapısına uygun bir temelde hazırlanmış olan yeni Türk yazısı dildeki yabancı kelimelerin atılmasına sebep olmuştu. Tarihte olduğu gibi, milli kültürümüzün temeli olan dilde de millileştirmek bir zaruretti. ATATÜRK, Türkçenin bilim, teknik […]

FERİDUN DİRİMTEKİN

(E). KURMAY  KIDEMLİ YÜZBAŞI- YAZAR/ ARAŞTIRMACI/ TARİHÇİ ( 1894- 1976) Asıl adı Mehmet Feridun'dur. Dukaginzâde Mehmed Cemal Bey ile Sıdıka hanımın oğlu olarak 1894’ te İstanbul- Kabataş’ ta doğdu. Osmanlı tarihinde adı geçen Dukaginoğulları soyundan geldiğini belirterek, soyadı kanunu çıkıncaya kadar aile adı olarak Dukaginzâde (Dukakinzâde, Dokakinzâde) adını kullandı. İlk […]

EĞİTİMİN ULUSAL BÜTÜNLÜĞE KATKISI

“Okul, genç kafalara insanlığı saymayı, ulus ve ülkeyi sevmeyi, bağımsız yaşamayı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için tutulması gereken en doğru yolu belleten okuldur. Yurdu ve ulusu kurtarmaya çalışanların, seçtiği yolda ve yürüyüşte birer namuslu uzman, birer şerefli bilgin olmaları gerektir. Bunu sağlayan okuldur. Ancak böylelikle her türlü […]