En Son Makaleler...

CABER KALESİ VE SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

SON DÜZENLEME: 26 Şubat 2015 Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılları oldukça karanlıktır. Beyliğin ilk yıllarında yazılmış bir Türk tarihi yoktur. Özellikle de  Osman Gazi’nin ilk dönemiyle Ertuğrul Gazi ve ondan önceki dönemler söylencelerden ibarettir. Osmanlı kökenli tarih yazıcılarına ait varlığı bilinen en eski Osmanlı Tarihi, (söylencelere göre) Orhan Gazi’nin imamı İshak [...]

VAGON Lİ OLAYI

TÜRKÇE’YE HAKARETE TÜRK GENÇLİĞİNİN TEPKİSİ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal  (ATATÜRK)’in büyük önem verdiği dilde Türkçeleşme çalışmaları 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kurulmasıyla hız kazanmıştı. Yaşlısıyla- genciyle Türk Milleti de dilde Türkçeleşme çalışmalarını sahiplenmişti. Hatta Türk Gençliği, Türkiye’de Türkçe’ nin egemen kılınmasına karşı olan tüm uygulama ve [...]

HOCALI SOYKIRIMI

Kuzey Azerbaycan’da 1917 Bolşevik ihtilâlinden sonra, 28 Mayıs 1918’ de Kuzey Azerbaycan Bağımsız Devleti kurulmuştu. Bu devlet, 1 yıl 11 ay süren bağımsızlıktan sonra, tekrar Rusya’ ya (Sovyetler Birliği) dahil edilmişti. Azerbaycan, 1936’ya kadar, Kafkas (SFSR) Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti’nin bir üyesi oldu. 1963’ten sonra, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adını [...]

RESMÎ DİL- ANA DİL

T.C. Anayasası’nın 3 ncü maddesine göre, Resmi Dil Türkçe’dir. Anayasa’nın 4ncü maddesine göre: Anayasa’nın 1 nci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 ncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Yine Anayasa’nın 42 nci maddesine göre: Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim [...]