En Son Makaleler...

Taziyelerimi Sunuyorum

1890 yılında, Tiflis’te kurulan Taşnaksutyun (Ermeni İhtilâli Federasyonu) komitesinin amacı, isyan ve ihtilâl çıkararak Ermenistan’ın bağımsızlığını sağlamaktı. Komitenin sloganı ise şuydu: “Türk’ü, Kürt’ü nerede ve hangi şartlarda görürsen öldür. Gericileri, sözünden dönenleri, Ermeni hainleri öldür, intikam al.” Onlar da YAKTILAR, YIKTILAR ve ÖLDÜRDÜLER !.. Van Kalesi’ne çıkıp da eteklerine doğru [...]

Tehcir, Sürgün ve Göç

Tarihlerinde hiçbir devletten ve hükümdardan görmedikleri ilgiyi Fatih Sultan Mehmet’le birlikte Osmanlı  Devleti’nden gören Ermeniler, Osmanlı Devleti ve Türk Milleti’ne samimi bir şekilde bağlanmışlardı. Hukuki bir statü içinde mümtaz bir cemaat durumunda olan Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin her türlü nimetinden cömertçe istifade etmişler, çok önemli makam ve mevkilere gelmişlerdi. Ne var [...]

Soykırım ve Soykırım İddiaları

1948 yılında kabul edilip 1951 yılında yürürlüğe giren “ SOYKIRIMIN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME”’ye göre, soykırım suçunun oluşması için her şeyden önce ulusal, etnik veya dini bir grup bulunması, söz konusu grubu kısmen veya tamamen yok etme kastı bulunması gerekir. Birinci Dünya Savaşı’nda, cephe gerisinde olay çıkaran Ermeniler ve [...]

I Witnessed and Lived Through

One of the methods used in learning and enlightening of the historical truths with all their due aspects is the studying of the testimonies of the witnesses. At this point the testimonies of the first hand eye-witnesses become extremely important. .  The sources of reference used in studying the events [...]