En Son Makaleler...

Bir Tiyatro Oyunu

Fransa’da, küçük bir kasabada, ünlü cafelerden birine telâşla giren kişi, içeridekilere sorar, - Caddede bir Gergedan geziyor, gördünüz mü? Medeni bir yerleşim yerinde Gergedan’ın ne işi vardır? Cafedekiler, içeri giren kişiye, hayal gördüğünü, söylerler. *** İşte cafeye telaşla girenin caddede gördüğü tek gergedanla başlar olay… Sonra gergedanların çoğalmağa başladığı görülür!.. [...]

Kasabada Geçen Bir Olay

Bir kasabada her gün hava kararınca, insanlar maymuncuklarını ve fenerlerini yanlarına alır, komşularının evlerini soymaya giderlermiş. Fakat gün doğarken geri döndükleri her seferinde kendi evlerini de soyulmuş durumda bulurlarmış. Ama ülkede kimse kaybetmezmiş, çünkü herkes birbirinden çalarmış. Bir gün, nasıl olmuşsa, dürüst bir adam ortaya çıkmış. Bu adam, geceleri, diğerleri [...]

Tarihte Oruç, Önemi ve Yararları

Çok kişi, oruç tutmanın sadece İslâm dinine ait olduğunu zanneder. Oysa, bütün dinlerde oruç vardır. Üstelik sadece  Semavi dinlerde değil, Pagan dinlerinde de çeşitli oruç uygulamalarıyla karşılaşılır. Eskiçağ dinlerinde oruç, özellikle rahip ve rahibeleri tanrılarla yakınlaştırmaya hazırlamanın bir yoluydu. Antik dönemin gizemli dinlerindeki inanışa göre tanrılar, kutsal öğretilerini ancak belli [...]

Sakal-ı Şerif

MEMLEKETİ AYAĞA KALDIRAN SAKAL-I ŞERİF HAKKINDA “Gazetelerde, TV’lerde bir SAKAL davası sürüp gidiyor. 21. yüzyılda hâlâ  Devletimizin Başbakanından Kültür Bakanına kadar ilk çağın insanları gibi totem peşinde  koşuyoruz. Bunu önlemek için Hz. Muhammet ‘Ya Rab, benim eşyalarımı tapınak vasıtası yapma’ demiş. Bu hadis, Peygamberin ağzından çıktığını bütün hadisçilerin kabul ettikleri [...]