En Son Makaleler...

Musa Dağı’nda 40 Gün

Musa Dağı, Hatay İli’nin Samandağ  İlçesi’nin  kuzeyindedir. 1 000 m. yükseklikteki sarp kayalık arazi yapısı yürümeyi ve hareket etmeyi engelleyen sık çalılıklarla kaplıdır.   Birinci Dünya Savaşı sırasında, İtilâf Devletleri’nin İskenderun bölgesine bir çıkarma yapacağı sözleri etrafa yayılmıştı. Bunun üzerine Samandağı’ na bağlı yedi köyde bulunan  Ermeniler, bölgedeki komiteciler, kilise [...]

Kuvâ-yı İnzibatiye Olayı

Tarihin derinliklerinde dolaşırken, göze çarpan sayfalardan birisi, 18 Nisan 1920 tarihli Kuvâ-yı İnzibatiye Nizamnamesi’dir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Sivas Kongresi’nde kurulduktan sonra hızla güçlenmesi ve yeni bir siyasî güç odağı olarak ortaya çıkması, İstanbul Hükûmeti’ni telâşlandırmıştı. Ayrıca, Ankara’ya bağlı millî teşkilât, Afyonkarahisar ve Eskişehir’de bulunan ve demir yollarımızı [...]

Diaspora’nın Sahtekârlığı

Vasili Vasilyeviç Vereşçagin (Rusça: Василий Васильевич Верещагин/ 26 Ekim 1842, Çerepovets, Rus Çarlığı-13 Nisan 1904, Port Arthur, Çin), savaş resimleriyle ünlü Rus ressamdır. Vereşçagin, en ünlü savaş resimlerinden bazılarının konusunu, kendisinin de yaralandığı 1877- 78 Osmanlı- Rus Savaşı’nda Balkanlar’da yaşadığı olaylardan almıştır. Suriye ve Filistin’de de resimler yapmış, ABD’ ve [...]

Turgut ÖZAL

Türkiye Cumhuriyeti’nin 8 nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, yaşamı, davranışları, alışkanlıkları, kırgınlıkları, hoşgörüsü, sevecenliği ve geniş ufkuyla Türk siyasî tarihinin şüphesiz en renkli simalarından biriydi. 13 Ekim 1927′de Malatya’da doğmuştu. Babası Malatya/Çırmıktı’lı Ünlüoğulları’ndan Mehmed Sıddık banka memuru, annesi aslen Tunceli/Çemişgezek yerlilerinden Hafize Hanım ilk okul öğretmeniydi. Turgut Özal, 4 yaşındayken aile [...]