En Son Makaleler...

MEVLÂNA CELÂLEDDİN RUMÎ

Mesnevî adlı didaktik epik şiiriyle tasavvuf düşüncesini ve edebiyatını büyük ölçüde etkilemiş büyük tasavvuf şairi Celâleddin Rumî, 17 Aralık 1273’te, Konya’da öldü. Ölümünden sonra öğrencileri, Mevlevî tarikatını kurdular. 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan’ın  Belh şehrinde doğdu.      Babası sağlığında “Sultanü’l- Ulema” (Bilginlerin Sultanı) [...]

MEVLÂNA NASIL “GEL” DEDİ ?

Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatından bir kaç ay önce, kendisini ziyaret ederek, “Mesnevî’nin son cildi Mevlâna’nın değil diyorlar, acaba doğru mu?” diye soran tanıdığına şöyle cevap veriyor: “ Ben bu hususta salâhiyet sahibi değilim. Onu tasavvuf âlimleri bilirler. Fakat lisan itibariyle son cilt, Mevlâna’dan iki yüz sene sonraki lisandır.Sırf [...]

İSA YUSUF ALPTEKİN

Orta Asya’daki Pazırık  Kurganları ile ilgili bir araştırma yapıyordum. Allah gani gani rahmet eylesin, değerli şair dostum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu ile Doğu Türkistan Vakfı’na gitmiştik. 1988 veya 1989 olmalı… Atatürk’ün bizzat şeklini çizdiği, mavi zemin üzerine ay yıldızlı Gökbayrak ile İsa Yusuf Alptekin’i o zaman tanıdım. Doğu Türkistan Türkleri’nin efsane [...]

ÇAĞRI: GÖRÜŞ VE EYLEM TAKVİMİ ÖNERİSİ

Turkish Forum Danışma Kurulu üyesi, Türklere Soykırımları Araştırmalar Vakfı Başkanı, Soykırım ve Terörizm  Araştırmacısı Sefa  M. YÜRÜKEL’in Çağrısı (Lahey-Kasım 2014) *** ERMENİ KONUSUNDA 2015 ANAVATAN SAVUNMASI İÇİN GÖRÜŞ VE EYLEM TAKVİMİ ÖNERİSİ Bilindiği gibi 1. Dünya Savası sırasında gelişen ve 1915 yılında kendi vatanına ve milletine karşı düşman saflarında veya [...]