En Son Makaleler...

EĞİTİMİN ULUSAL BÜTÜNLÜĞE KATKISI

“Okul, genç kafalara insanlığı saymayı, ulus ve ülkeyi sevmeyi, bağımsız yaşamayı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için tutulması gereken en doğru yolu belleten okuldur. Yurdu ve ulusu kurtarmaya çalışanların, seçtiği yolda ve yürüyüşte birer namuslu uzman, birer şerefli bilgin olmaları gerektir. Bunu sağlayan okuldur. Ancak böylelikle her türlü […]

RESMÎ DİL- ANA DİL

T.C. Anayasası’nın 3 ncü maddesine göre, Resmi Dil Türkçe’dir. Anayasa’nın 4ncü maddesine göre: Anayasa’nın 1 nci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 ncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Yine Anayasa’nın 42 nci maddesine göre: Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim […]

TÜRKÇE, KÖKLÜ VE YAŞAYAN BİR DİLDİR !

TÜRKÇE, OSMANLICA' DAN ESKİ, KÖKLÜ VE YAŞAYAN BİR DİLDİR! Osmanlıca, dilbilimsel bir terim değil, Osmanlı döneminde kullanılan Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı dilin adıdır. Arap harfleriyle yazılan Osmanlıca, Türkçenin Arapça ve Farsça kelime, deyim ve tamlamalarla bozulmuş, abartılmış  ve özelliğini yitirmiş biçimidir. Saray, devlet daireleri, edebiyat çevrelerinde vb. kullanılmış, ancak […]

TÜRKÇE, TÜRK YAZI VE ALFABELERİ

Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun"un kabul edildi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi süreci başladı. Bu yasanın kabulüyle o güne kadar kullanılan Arap harfleri esaslı Osmanlı alfabesinin resmiyeti son buldu ve Latin harflerini esas alan Türk alfabesi yürürlüğe kondu. Şimdi tarih sayfalarını […]