En Son Makaleler...

ULUSAL BAYRAMLARIN ÖNEMİ

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Dünyada, uluslararası duruma göre böyle bir mücadelenin gerektirdiği manevi unsurlara sahip olmayan kişiler ve bu nitelikte kişilerden oluşan toplumlara hayat ve bağımsızlık yoktur.” “Okul […]

KAYBEDİLEN OSMANLI TOPRAKLARI

Osmanlı Devleti toprakları azamî genişliğine çok kimsenin ileri sürdüğü gibi Kanunî devrinde değil, Kanunî’ nin torunu II. Murad devrinde ( 1574- 1595) ulaşmış, Fas İmparatorluğu ve Polonya Krallığı’ nın himayeye alınması, Kafkasya fütuhatı ile oldukça büyümüştür. Hammer şöyle der : “ III. Murad’ ın ölümünde imparatorluk, Atlas Okyanusu’ ndan Kafkaslar’a, […]

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’ NIN ÖNEMİ

Lozan (Fransızca LAUSANNE), İsviçre’ nin batı kesiminde, Vaud kantonunun merkezi kenttir. Cenevre (Leman) Gölü kıyısında bulunur. 24 Temmuz 1923 günü, Lozan’da, Türk Kurtuluş Savaşı sonrasında Ankara TBMM Hükûmeti ile İtilâf Devletleri ve öteki ilgili devletlerarasında Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma, Türkiye’ nin Misak-ı Millî ilkeleri çerçevesinde, Musul hariç, bağımsız […]

EGE ADALARI VE LOZAN

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Denizi’ nin Yunanca  adı “ Aigaion Pelagos” tur. Adaların çokluğu nedeniyle eskiden “Adalar Denizi “ de denen Ege Denizi’ nin bugünkü adının mitolojideki Attika Kralı Aigeus’tan geldiği söylenir. EGE ADALARININ COĞRAFİ KONUMLARI: Ege Denizi’ ndeki adalar çeşitli şekillerde gruplandırılabilir. Örneğin coğrafi olarak yedi ana grupta […]

FAİZ Mİ, RİBA MI?

Genellikle dini kullanan politikacılar ile bazı din görevlileri, her fırsatta “Faiz” in haram olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Geçenlerde çok tanınmış bir İlâhiyat Profesörü, kendi Kuran-ı Kerim Meali’nde “Riba” diye söz etmesine rağmen, gazetedeki köşe yazısında, “ Faiz, toplumu tahrip eden illetlerden biri olduğu için Kur’an tarafından yasaklanmıştır” diye yazınca, konu hakkındaki […]