ABD KONGRE TUTANAĞI

Maryland Milletvekili Mrs. Merjorie Holt’un 25 Şubat 1985 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi’nde yapmış olduğu sözde Ermeni soykırımı hakkındaki karar tasarılarını eleştiren beyanatının çevirisi şöyledir:

“Sayın Başkan,

Bazı grupların tarih içinde meydana gelmiş feci olayları yeniden öne sürüp, üzerinden yıllar geçmiş ve soğumaya terk edilmesi gerekirken etnik husumetlerin bir anlamda devam etmesine neden olur şeklinde Kongre’de kullanma kararında olmaları beni rahatsız etmektedir.

Kongre’ye sunulan bir önergede, (1985’te) 70 yıl önce ölmekte olan Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermenilere karşı giriştiği korkunç olayların anılması istenmişti.

Tarih, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bir Ermeni ayaklanması olduğunu ve Osmanlı Devleti’nin de buna çok sert bir şekilde tepki gösterdiğini kaydeder. Bu olaylar sırasında her iki taraftan da çok kan kaybı olmuştur.

Şimdi bizden, Osmanlı Türkiyesi’nde, Türklerin Ermenilere karşı yaptığı soykırımı anmamız istenmektedir ve ben bunun hangi amaca hizmet edeceğini anlayamıyorum.

Hazır bu konuya değinmişken, Oiver Acromwell’in İrlandalılara karşı giriştiği soykırım faaliyetlerini anmak için bir önergeyi de geçirebiliriz.Ya da Fransa’daki St. Bartholomew Katliam Günü’nü resmen kınayabiliriz. Ya da kendi hükümetimizin Aerikan Kızılderililerine karşı yaptığı hareketlerin üzerinde de durabiliriz. Hatta daha da gerilere gidip, Cengiz Han’ın Altınordusu’nun barbarca hareketlerini de anabiliriz.

Ancak, Ermenilerle Türkler arasındaki düşmanlığın tarih sayfalarındaki kanlı bir bölümünü resmen anmamız konusunda çağrıda bulunması için herhangi bir neden görmüyorum.

Modern Türkiye, Osmanlı Türkiyesi değildir ve yıllarca önce meydana gelen olaylardan sorumlu tutulamaz. Modern Türkiye NATO ittifakının değerli bir üyesidir ve Avrupa’nın güney kanadında önemli bir müttefiktir.

Bir Ermeni terör örgütü, yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde Türk diplomatlarını öldürüyor. Amaçlarının, Türkiye’nin bir bölümünü Sovyetler Birliği’nin Ermeni kısmına (Ermenistan’a) katmak olduğunu açıkça ilân ediyorlar. Ermenistan’ın Sovyet yönetiminden kurtulmasını talep eden bir önerge için herhangi bir çağrıda bulunulmaması gariptir.

Hepimizin olduğu gibi, tüm Amerikalı Ermenilerin de terörizme karşı olduklarından eminim. Türk diplomatlarına karşı yapılan terörist saldırıları kınayacak bir önergeyi destekleyeceklerini umuyorum.

(1985’te) 70 yıl önce meydana gelen korkunç olayları ancak bir önergenin kabul edilmesiyle, eski bir etnik düşmanlığı körüklemiş olmaz mıyız?

Türk diplomatlarına ve diğer masum kurbanlara karşı girişilen terörist saldırıları haklı çıkarmış olmaz mıyız?

Bu sorunun beni çok ciddi bir şekilde endişelendirdiğini söylemeliyim.

Tarihi bir trajedinin anılarını canlandıracak, iyi ve güvenilir müttefikimiz ile ilişkilerimizi bozacak bir önergeyi geçirmeli miyiz?

Bunun çok ciddi bir hata olabileceği inancındayım.

Eski yaraları deşmektense, onları iyileştirme yoluna gitmeliyiz.”

(KAYNAK: Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Özel Sayı, Nisan 2003, Sayı:38, Sayfa 137, Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı Yay, Ankara)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir