SULTAN ABDÜLHAMİT DÖNEMİ

ABDULLAH BİRADERLERİN FOTOĞRAFLARINDA SULTAN ABDÜLHAMİT DÖNEMİ

“Abdullah Biraderler” fotoğraf sanatının Türkiye’ deki öncüleri, adları Kevork ( 1839- 1918), Vichen(1820- 1902), Hosep Abdullah(1830-1908) olan Ermeni asıllı Osmanlı fotoğrafçılardır. En çok tanınanı Kevork Abdullah’ tır.

Bir kimyacının İstanbul- Tünel semtinde açtığı fotoğraf stüdyosunda asistanlık yaparak mesleğin inceliklerini öğrenen Kevork Abdullah, 1852’ de Venedik’ e giderek Mourat- Raphael Okulu’ nda öğrenim gördü.

1858’de Türkiye’ ye dönen Kevork, ilk çalıştığı stüdyoyu devralarak kardeşi Vichen ile birlikte çalışmaya başladı. O dönemde Osmanlı Devleti’ nde Fransızca bir kültür dili olarak benimsendiği için, stüdyonun kapısında Fransızca “Abdullah Freres”(Abdullah Kardeşler) yazılıydı.

Bilgilerini artırmak amacıyla kardeşi Vichen Abdullah ile iki kez Paris’ e gittiler.

1867’ de 2 inci Paris Dünya Sergisi’ ne yolladıkları İstanbul’ un tarihsel yerleri ve seçkin kişilerin portrelerinden oluşan fotoğrafları ilgiyle karşılandı.

İki kardeş önce “ Ressam-ı Hazret-i Şehriyari”(Padişah Hazretlerinin Ressamı)  sanıyla Sultan Abdülaziz’in, sonra da II. Abdülhamit’ in saray fotoğrafçılığına atandı.

Abdullah Biraderler’ in bu görevine, 1878’ de Yeşilköy’ e kadar ilerleyen Rus orduları başkomutanı Grandük Nikola ile ilişki kurdukları savıyla son verildi.

1890’ da bu suçlamanın yersizliği anlaşılınca stüdyolarının kapısına padişahın tuğrasını asmalarına izin verildi.

1886’ da Hidiv Tevfik Paşa’ nın davetlisi olarak Mısır’ a giden Kevork Abdullah dokuz yıl Kahire’ de çalıştı.

1895’ te İstanbul’a döndükten sonra işi bozulunca fotoğrafhanesini satmak zorunda kaldı.

Türkiye’ de fotoğrafçılığın filizlenme döneminde 40 yıl kadar önemli rol oynamış olan Abdullah Biraderler, çeşitli siyasal ve toplumsal olayları, tarihsel ve kültürel değerleri, yapıları, kişileri fotoğrafla saptayarak albümler de hazırlamışlardır.

***

ABD Kongre Kütüphanesi’ndeki Sultan II. Abdülhamid Fotoğraf Koleksiyonu’ nda Abdullah Biraderler’ in 1880- 1893 yılları arasında çektikleri(kadın, eğitim, okul çocukları, İstanbul, Türkiye, portreler, fabrikalar, madenler, limanlar, okullar, hastaneler, hükümet binaları konularında) 1800 civarında muhtelif fotoğraflar bulunmaktadır.

Günümüzde neredeyse moda olan kara çarşaf giymenin Sultan II. Abdülhamit döneminde yasak olduğu biliniyor. Fotoğrafları incelerken benim ilk dikkatimi çeken kız öğrencilerin başlarının açık oluşu ve askeri ortaokulların fazlalığı oldu.

Birkaç örnek görelim:

Üsküdar Kız Sanayi Mektebi

(Üsküdar Kız Sanayi Mektebi Kız Öğrencileri)

Rehberi Marifet Mektebi(Rehber-i Marifet Mektebi Kız Öğrencileri)

Eyüp Rüştiyesi Orta Okulu(Eyüp Rüştiyesi (Orta Okulu) Kız Öğrencileri)

Fatih Rüştiyesi(Fatih Rüştiyesi (Orta Okulu) Kız Öğrencileri)

Edirne Askeri Orta Okulu(Edirne Askeri Rüştiyesi (Orta Okulu) Öğrencileri)

Erzincan Askeri Orta Okulu(Erzincan Askeri Rüştiyesi (Orta Okulu) Öğrencileri)

Kastamonu Askeri Rüştiye Orta Okul(Kastamonu Askeri Rüştiye (Orta Okulu) Öğrencileri)

Sivas Askeri Rüştiye Orta Okulu(Sivas Askeri Rüştiyesi (Orta Okulu) Öğrencileri)

Trabzon Askeri Orta Okulu(Trabzon Askeri Rüştiyesi (Orta Okulu) Öğrencileri)

KAL Ozel Sınıf Öğrencileri(İstanbul Kuleli Askeri Lisesi Özel Sınıf Öğrencileri)

(NOT: UMARIM ASKERİ ORTA OKUL VE ASKERİ LİSELER, TÜRKİYE' NİN HER YERİNDE AÇILIRLAR VE MADDİ DURUMLARI EŞVERİŞLİ OLMAYAN AİLELERİN ÇOCUKLARI BU OKULLARDA OKUYARAK VATANINA VE MİLLETİNE BAĞLI BİRER FERT OLARAK YETİŞİRLER.)

Aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak Sultan II. Abdülhamit dönemine ait fotoğrafları (üzerlerine tıklayıp büyüterek) görebilirsiniz.

http://www.loc.gov/pictures/search/?st=grid&co=ahii

Yazının İlk Yayım Tarihi: 6 Şubat 2017

aakyol

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir