ALİ ŞEFİK ÖZDEMİR

Şefik_Özdemir

Ali Şefik ÖZDEMİR, 1885 yılında Kahire’de doğdu.

Aile soyu, Yemen ve Habeşistan fatihi olarak ün kazanan Özdemir Paşa’ya dayanır.

Ailesi, Kahire’de ÖZDEMİROĞULLARI adıyla şöhret bulmuş köklü bir Türk ailesidir. Babası, Mısır Hidivliği Nazırlar Meclisi Genel Müfettişliğinde bulunmuş merhum Ahmet Cevdet Bey’dir.

Ali Şefik, ilköğrenimini doğduğu şehir Kahire’de yaptı. Rüştiye ve idadi eğitiminden sonra İslâm Teoloji Üniversitesi olan Cami-ül Ezher'in Edebiyat bölümünden mezun oldu.

Buradaki eğitimi sırasında Arapça, İngilizce ve Fransızca lisanını öğrendi.

Birinci Dünya Savaşı başlayınca Ali Şefik Bey İstanbul’a gidip orduya katıldı ve yedek subay olarak Suriye-Filistin Cephesinde görev aldı. Teşkilat-ı Mahsusa örgütü ile de temasa geçti; pek çok yabancı dil bilmesi onu avantajlı bir konuma yükseltti. Teşkilat-ı Mahsusa içinde psikolojik harp teknik ve yöntemlerini öğrendi ve milis subayı olarak çeşitli görevlerde bulundu. Topladığı milis kuvvetleriyle Suriye’de önce İngilizlere sonra da Fransızlara karşı yapılan mücadelenin liderliğini üstlendi.

Suriye ve Hatay’daki mücadelesi sırasında Mustafa Kemal Paşa’dan talimat alan Şefik Özdemir Bey, TBMM’nin açılmasından sonra millî hükûmetin emrine girdi.

2 Haziran 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle Antep’te Fransızlara karşı mücadele eden birliklerin başına geçti. Antep halkı ile Fransızlara karşı kahramanca müdafaa savaşları verdi.

Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa’nın emriyle Milis Kaymakamlığı (Yarbay) ve Antep müdafii rütbe ve unvanıyla taltif edildi.

Şefik Özdemir Bey, TBMM hükûmeti tarafından Kuzey Irak ve Musul havalisindeki İngilizleri Misak-ı Millî sınırları dışına atmak üzere, Musul’a yönelik olarak başlatılacak askerî harekâtın komutanlığına atandı. Kendisine verilen görevi başarıyla yürüttü. Gereken takviyeleri zamanında alamadığı, TBMM Hükümeti ile irtibatı kesildiği, İngilizlerin bölgeye yeni takviyeler getirip hava üstünlüğünü artırdığı için İran’a iltica etmek zorunda kaldı. Oradan da Van üzerinden Türkiye’ ye girdi.

Ali Şefik Bey, Cumhuriyet’ in ilânından sonra serbest mesleğe ayrıldı; demiryollarında müteahhitlik yaptı. Çok sevdiği Antep’ e yerleşerek burada ticaretle uğraştı.

Şefik Özdemir Bey, TBMM’ye altıncı dönemde, 14 Nisan 1939 tarihinde Siirt mebusu yedinci dönemde 5 Ağustos 1946 tarihinde de Antep mebusu olarak girdi.

Milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulunda Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı üyesi olarak görev aldı.

Evli ve iki erkek çocuk babası olan Şefik Özdemir Bey, 18 Mayıs 1951 tarihinde vefat edince çok sevdiği Gaziantep Asrî Mezarlığı’ na defnedildi.

Gaziantep Belediye Başkanlığı, Ali Şefik ÖZDEMİR’ in anısına sahip çıkarak, Gaziantep’ in düşman işgalinden kurtuluşunun 90 ncı yıldönümünde, adına bir park ve anıt yaptırarak hizmete açtı.

Bu çok değerli insanı saygı ve rahmetle anıyorum.

anıt

 

Park

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir