ATATÜRK’ ÜN EMANETİ VE VASİYETİ

Gazi Mustafa Kemal Paşa (henüz ATATÜRK soyadını almamışken), 15- 20 Ekim 1927 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Fırkası (daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi)’nın  2 nci Kurultayı’nda, Kurtuluş Savaşı’nın ve Cumhuriyet’in ilk dört yılının bir siyasal dökümü niteliğindeki NUTUK’u okuyarak Cumhuriyet’in gelişme çizgisini açıkladı.

NUTUK, ülkenin 19 Mayıs 1919’da içinde bulunduğu durumu tanımlayan “Vaziyet ve Manzara-yı Umumiye” bölümüyle başlar. Sırasıyla Kurtuluş Savaşı’nın  başlangıcındaki çalışmalar, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri, Heyet-i Temsiliye’nin faaliyetleri, Anadolu’daki ayaklanmalar, Misâk-ı Millî ve İstanbul’ un işgali, TBMM’nin açılması, Kurtuluş Savaşı’nı aşamaları, uluslar arası konferans ve anlaşmalar, Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Cumhuriyet’in ilânını anlatır.

NUTUK’ta bağımsızlık politikasının, çağdaş bir ulusun ve cumhuriyetin temel ilkeleri ve daha sonraki politikaların ana hatları sık sık yinelenerek kapsamlı bir program oluşturulur.

Tarihsel olayların belgesel anlatımının yanı sıra, olaylar ve kişilerle ilgili yorumlar ve hesaplaşmalar geniş yer tutar.

Bağımsızlık ve halka dayanma ilkesi ile çağdaşlaşma hedefi ön plâna çıkan düşünsel öğelerdir. İleriye dönük pratik hedef de bu alandaki kazanımların korunmasıdır.

ATATÜRK, bıraktığı emanetin korunmasını istemektedir. Bunun için Nutuk’u bitirirken der ki:

“Türk Gençliği’ne Bıraktığım Emanet

Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve detaylı söylevim, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda, milletim için ve gelecekteki evlâtlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi mutlu sayacağım.

Efendiler, bu sözlerimle, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, bağımsızlığını nasıl kazandığını ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan millî ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.

Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî felâketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir.

Bu sonucu Türk Gençliği’ne emanet ediyorum.

“Ey Türk Gençliği,

Birinci vazifen, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti’ni, sonsuza dek korumak ve savunmaktır.

Varlığının birinci temeli budur.Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. Gelecekte dahi, seni bu hazineden yoksun etmek isteyecek iç ve dış kötülük isteyenler olacaktır. Bir gün, bağımsızlık ve cumhuriyeti savunma mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şartlarını düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şartlar çok uygunsuz bir özellikte ortaya çıkabilir. Bağımsızlık ve cumhuriyetine yönelecek düşmanlar, bütün dünyada benzeri görülmemiş bir galibiyetin temsilcisi olabilirler. Zorla ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri alınmış, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şarttan daha acı ve daha kötü olmak üzere, memleketin içinde, iktidara sahip olanlar uyuşukluk ve delalet ve hatta hainlik içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, kişisel çıkarlarını, işgalcilerin siyasî gayeleriyle birleştirebilirler. Millet, yoksulluk çaresizliği içinde harap ve çaresiz düşmüş olabilir.

Ey Türk geleceğinin evlâdı !..İşte bu durum ve kurallar içinde dahi vazifen, Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kurtarmaktır. İhtiyaç duyduğun güç damarlarındaki soylu kanda mevcuttur!..”

ATATÜRK, NUTUK’ta, “Türk Gençliği’ne Emanet Ediyorum” dediği ve “Gençliğe Hitabı” nda belirttiği mirasın korunması görevi, ATATÜRK’ün vasiyetidir.

Atatürk’ün vasiyeti olan “Gençliğe Hitabe” dikkatle okunduğunda, Türk Milleti’ni aydınlık geleceğe götürecek rota belirlenmiş olacaktır; başka yol göstericilere ve karanlıklarla belirsizlikler  içindeki macera dolu rotalara gerek yoktur!..

***

NUTUK’u okumak isteyenler, aşağıdaki bağlantıları tıklayabilirler.

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,81464/nutuk.html

http://www.nutuk.dilimiz.com/

http://ataturktoday.com

(Yazının İlk Yayım Tarihi: 7 Kasım 2014)

aakyol

Bu Yazı K. ATATÜRK. Kategorisinde Oluşturulmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir