SULTAN ABDÜLHAMİT VE ASKERÎ HASTANE

31 Temmuz 2016 günü Resmî Gazete' de yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Askerî Hastaneler Sağlık Bakanlığı’ na bağlandı. Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlanmasıyla bakanlık bünyesine geçen Gülhane Askerî Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nin adı, “Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak değiştirildi. Ülke genelinde, 26 ilde askeriyeye […]

ASKERÎ SAĞLIK SİSTEMİ VE GATA

Bedensel ve ruhsal sağlığı tam olmayan hiçbir ordunun savaşamayacağı bir gerçektir. Savaşan her askerin yegâne güvencesi, yeterli askerî sağlık hizmetidir. Muharebe sahasında en temel faktör, muharip unsur olan askerdir ve elbette askerin sahip olduğu üstün moral gücüdür. Askerî bir harekâtta muharip insan gücü ve onun moralinin muhafazası için lojistik desteğin […]

TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR

ATATÜRK Diyor ki: "TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KURAN TÜRKİYE HALKINA TÜRK MİLLETİ DENİR." " CUMHURİYETİMİZİN DAYANAĞI TÜRK TOPLUMUDUR." " BU MEMLEKET TARİHTE TÜRK'TÜ, BUGÜN TÜRK'TÜR VE EBEDİYEN TÜRK OLARAK YAŞAYACAKTIR." *** Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk Devleti’nin bölünmez bütünlüğünü belirleyen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ölümsüz önder […]

NE MUTLU TÜRK’ ÜM DİYENE!..

Türkiye’ nin en büyük sorunlarından biri, ırkçılık ve ayrımcılıktır. Ancak, asıl büyük sorun, insanların ırkçı ve ayrımcı olduklarının farkında olmamasıdır. *** Bir milletin varlığını sürdürmesi ve yücelmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya, bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya “ Milliyetçilik” deniyor. Bu tanıma göre, milliyetçiliğin en önemli öğesi […]