HOCALI SOYKIRIMI

Kuzey Azerbaycan’da 1917 Bolşevik ihtilâlinden sonra, 28 Mayıs 1918’ de Kuzey Azerbaycan Bağımsız Devleti kurulmuştu. Bu devlet, 1 yıl 11 ay süren bağımsızlıktan sonra, tekrar Rusya’ ya (Sovyetler Birliği) dahil edilmişti. Azerbaycan, 1936’ya kadar, Kafkas (SFSR) Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti’nin bir üyesi oldu. 1963’ten sonra, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adını […]

VAGON Lİ OLAYI

TÜRKÇE’YE HAKARETE TÜRK GENÇLİĞİNİN TEPKİSİ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal  (ATATÜRK)’in büyük önem verdiği dilde Türkçeleşme çalışmaları 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kurulmasıyla hız kazanmıştı. Yaşlısıyla- genciyle Türk Milleti de dilde Türkçeleşme çalışmalarını sahiplenmişti. Hatta Türk Gençliği, Türkiye’de Türkçe’ nin egemen kılınmasına karşı olan tüm uygulama ve […]

SULTAN ABDÜLHAMİT DÖNEMİ

ABDULLAH BİRADERLERİN FOTOĞRAFLARINDA SULTAN ABDÜLHAMİT DÖNEMİ “Abdullah Biraderler” fotoğraf sanatının Türkiye’ deki öncüleri, adları Kevork ( 1839- 1918), Vichen(1820- 1902), Hosep Abdullah(1830-1908) olan Ermeni asıllı Osmanlı fotoğrafçılardır. En çok tanınanı Kevork Abdullah’ tır. Bir kimyacının İstanbul- Tünel semtinde açtığı fotoğraf stüdyosunda asistanlık yaparak mesleğin inceliklerini öğrenen Kevork Abdullah, 1852’ de […]

KAYBEDİLEN OSMANLI TOPRAKLARI

Osmanlı Devleti toprakları azamî genişliğine çok kimsenin ileri sürdüğü gibi Kanunî devrinde değil, Kanunî’ nin torunu II. Murad devrinde ( 1574- 1595) ulaşmış, Fas İmparatorluğu ve Polonya Krallığı’ nın himayeye alınması, Kafkasya fütuhatı ile oldukça büyümüştür. Hammer şöyle der : “ III. Murad’ ın ölümünde imparatorluk, Atlas Okyanusu’ ndan Kafkaslar’a, […]