ÇİNGENE SOYKIRIMI/ UNUTULMUŞ KURBANLAR

ALMANLAR’IN II. DÜNYA SAVAŞI’NDA ÇİNGENELERE YAPTIĞI SOYKIRIM

2/3 Ağustos 1944 gecesi, “Çingenelerin Gecesi” ( Zigeunernacht) olarak bilinir; Almanlar, o gece, binlerce Çingene’yi gaz odalarında ve fırınlarda katletmişlerdi.

***

Almanlar, 1933- 1945 yılları arasında ırkçı “Race Hygiene” ideolojisi çerçevesinde, (kendilerine göre) arî olmayan 21 milyona yakın insanı soykırımına tabi tuttular. Bunlar içinde Avrupalılardan farklı kültür ve geleneklere sahip Çingeneler de vardı.

Ancak, Almanların Çingenelere uyguladıkları soykırımın çıkış noktası daha eskilere dayanıyor.

1925 yılında Almanya’da yapılan “Çingene Sorunu” adlı bir konferansın ardından çıkarılan bir kanunla, işi olmayan Çingenelerin “toplum için tehlike yarattıkları gerekçesiyle”, derhal çalışma kamplarına gönderilmesi ve her yaştan Çingene’nin kayıtları yapılarak polis tarafından arşivlenmesi kararı alındı.

1927 yılında ise her Çingene’nin kimlik kartı taşıması zorunlu kılındı.

1929 yılında, Almanya’nın Münih kentinde “Almanya’daki Çingenelere Karşı Mücadele Merkezi” oluşturuldu.

Nazilerin iktidara gelmesinden 10 gün önce, mevcut Alman hükümeti tarafından alınan bir kararla, Çingenelerin Alman vatandaşlara tanınan hakları ellerinden alındı.

1933 yılından itibaren Çingenelerin tiyatro, sinema ve müzikhollerde çalışmaları yasaklandı. İtfaiye örgütünde ve spor kulüplerinde çalışmaları sınırlandırıldı.

1936 yılında, Alman bilim adamlarının arî ırk yaratmak için ürettikleri teorilerin ve yaptıkları genetik araştırmaların, siyasi ideolojiye katkılarıyla, Almanya’da mevcut  iktidar, hangi oranda olursa olsun, Çingene  kanı taşıyan herkesi suçlu olarak gördü. Aynı yıl, Alman makamları aşağı ırktan olduklarını söyledikleri Çingeneleri, mahkûm iş gücü olarak çalıştırmak maksadıyla, çeşitli kamplara tehcir etmeye başladı.

1937 yılında yayınlanan bir kanunla, Almanya’daki Çingeneler “Ataları Asya’dan gelen, aşağı ırktan, tembel ve kökleşmiş suçlular” olarak kabul edildiler. Böylece Almanya’daki Çingeneler ikinci sınıf insan durumuna düşürüldüler.

1938 yılında, Alman Nazi liderlerinden Heinrich Himmler imzalı “Çingene Sorunu İçin Nihai Çözüm” adlı bir emirle, Çingenelere karşı sistemli olarak gerçekleştirilecek fiziki soykırım uygulamasının, teorik hazırlıklarına başlandı.

Çingene Soykırımı

Tutuklanan Bir Grup Çingene

Çingeneler, aynı yıl kitleler halinde tutuklanarak Mauthausen, Gusen, Natzweiler ve Flossenburg gibi kamplara hapsedilmeye başlandı.

Ravensbruck’ta, Gestapo Şefi (SS) Heinrich Himmler’e ait bir kampta, üzerlerinde tıbbi deneyler uygulanan Çingene kadınların öldürülmeleri için özel bir yer yapıldı.

31 Temmuz 1941’de, Nazi liderlerinden Heydrich’in, “Einsatzkommando”larına (özel infaz kuvveti) verdiği bir emirle, tüm Çingenelerin, Yahudilerin ve aklî dengesi yerinde olmayanların öldürülmesine başlanması kararı alındı.

Aynı yıl, Almanya ve Avusturya’dan 5 000 kadar Çingene, önce Lizmannstadt’daki gettolara sürüldü, oradan da Polonya’daki Chelmö imha kamplarına getirilip, gaz odalarında öldürüldü.

2/3 Ağustos 1944’te, “Zigeuneracht” (Çingenelerin Gecesi) diye bilinen gecede, tarihin en büyük Çingene katliamı yapıldı ve binlerce Çingene, Almanlar tarafından gaz odalarında ve insan fırınlarında yakıldı.

çingene Çocuklar

Kamplarda Deneye Tabi Tutulan Çingene Çocuklardan Bir Grup

Araştırmacılara göre, toplama kamplarında çoğunluğu kadın ve çocuk 6 432 Çingene, Nazilerin ünlü arî ırk doktoru Dr. Josef Mengele tarafından, toplu olarak öldürme deneylerinde katledildi.

Geriye kalan Çingenelerden 13 614’ü ise toplama kamplarında açlıktan, hastalıktan ve diğer insanlık dışı şartlardan dolayı öldüler.

Naziler, Çingenelere tatbik ettikleri bu vahşeti, sözde bilimsel raporlarla savundular. Onlara göre Çingeneler kalıtımsal olarak hasta idiler.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Nazi Devleti yıkıldı, lider kadrosu işledikleri insanlık suçları nedeniyle cezalandırıldı. 1950 yılı başlarında, katliamlar nedeniyle tazminatlar ödenmeye başlandığı zaman yeni Almanya devleti yalnız Yahudilerin tazminat hakkı olduğuna karar verdi. Kendilerini savunacak bir siyasi organizasyona sahip olmayan Çingene  hakları göz ardı edildi ve dışlandı.(Roman mı Çingene mi ? TIKLAYIN)

GENEL DEĞERLENDİRME:

Tüm Türk Tarihi' nde olduğu gibi Osmanlı  Devleti’nde de  ırkçılık, üstün ırk, aşağı ırk gibi kavramlar hiç olmamış, hiçbir etnik unsur küçümsenerek dışlanmamıştır.

Birinci Dünya Savaşı içinde, Osmanlı Devleti’nin düşmanlarıyla anlaşma içine giren Ermeni komitecilerin ülke toprakları içinde savaşın olmadığı bölgelere gönderilmesi gündeme gelmiş, ülke menfaatleri ön plâna çekilerek  (tamamı değil, belirlenen) Ermeniler, Suriye’de savaşın olmadığı emin bölgelere tehcir edilmiştir. Savaş bittikten sonra da bu gidenlerden arzu edenler, tekrar geri dönmüştür. Bu geri dönüş sırasında da devlet, dönenlere her türlü yardımı yapmıştır.

Ortada bir soykırım, ya da üstün ırk kavramı olmadığı için pek çok Ermeni vatandaş halen Türkiye Cumhuriyeti topraklarında huzur içinde yaşamaktadır.

SON SÖZ:

Almanların 2 nci Dünya Savaşı öncesinde neden ve nasıl Çingene Soykırımı yaptığını bilmeden; Nazilerin Arî Irk politikasını hiçbir şekilde incelemeden “Hitler, Yahudi Soykırımı’nda Türkler’in Ermeni Tehcirini örnek aldı” diyebilmek  cahillik değilse, art niyet işaretidir.

TEMEL KAYNAK:

Sefa M. YÜRÜKEL, Batı Tarihinde İnsanlık Suçları, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul, 2004

Konu ilginizi çektiyse aşağıdaki bağlantıları tıklayabilirsiniz.

http://thepoormouth.blogspot.com.tr/2009/08/o-porrajmos-zigeunernacht-destruction.html

http://history1900s.about.com/od/holocaust/a/Gypsies-Timeline.htm

(Yazının İlk Yayım Tarihi: 2 Ağustos 2014)

aakyol

2 thoughts on “ÇİNGENE SOYKIRIMI/ UNUTULMUŞ KURBANLAR

  1. Pingback: ALMANYA, ÂRİ IRK TEORİSİ/ÖJENİK VE ERMENİ TEHCİRİ | Ahmet Akyol

  2. almanlar ben çingeneyim dilerim o bizi ve siz vahşi canileri yaratan ALLAHA HIMIZA SİZİ AHİRETE en kötü şekilde cezalandırsın pislikler nasıl kıydınız lan o masum insalara şerrrrefsizler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir