EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ

ATATÜRK’ün millî birlik ve beraberlik yaratma hususundaki ilk temel ilkesi, milliyetçiliktir.

ATATÜRK, “Bir milletin, diğer milletlere oranla, doğal veya sonradan kazanılmış, özel karakter sahibi olması, diğer milletlerden farklı bir özellik göstermesi genellikle onlardan ayrı olarak onlara paralel gelişmeye çalışması niteliğine milliyetler prensibi denir… Bu prensip, bize hangi milletlerin hür, hangilerinin hürriyetinden şu veya bu şekilde yoksu olduklarını, yani millet adını taşımaya layık olmadıklarını kolaylıkla gösterir” diyerek, milliyetçilik kavramını tanımlamıştır.

Türk Milleti dil, kültür, ideal birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu siyasal, toplumsal ve ekonomik bir bütündür.

Atatürkçülük esaslarına uyarak Türkiye Cumhuriyeti’ ni kollamak ve korumak, Türkiye Cumhuriyeti’ ni kuran Türk Milleti’nin görevidir.

Türk Milleti, Türkiye Devleti’ nin egemenliğinin kaynağı ve kayıtsız şartsız sahibidir.

“Siyasi kuvvet, milli irade ve egemenlik milletin bir bütün halinde ortak kişiliğine aittir; birdir, bölünmez, ayrılamaz ve devredilemez.”

Türk milliyetçiliği, halkçılıkla birlikte yürür, ancak halkçılığın uygulanması için milliyetçi olmak esastır.

Milliyetçilik, devletin bütün müesseselerinin iç ve dış bütün faaliyetlerinde göz önünde tuttuğu bir ilkedir.

Türk milliyetçiliği Türk Milleti’ nin şeref, onur ve çıkarlarına ilişilmesine asla izin vermez. Bu bakımdan milli olmayan ve Türk Milliyetçiliği’ ne aykırı akımların ülkeye girmesine izin vermez.

Türk milliyetçiliği, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Türkçe konuşan, Türk kültürü ile yetişen ve Türklük idealini benimseyen, yani dil, kültür ve amaç birliği ile birbirine bağlı vatandaşlardan oluşan siyasi, sosyal ve ekonomik bir bütünü, Türk Milleti olarak kabul eder.

“Türkiye halkı ırksal veya dinsel ve kültürel yönden birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve çıkarları ortak olan bir toplumdur.”

ATATÜRK, Türk milliyetçiliğini tanımlarken özellikle Milli Karakter ve Milli İdeale önem vermiş, Türk toplumunun özel karakterinin saklı tutulmasını istemiş ve Türk karakterini şöyle belirtmiştir:

“Türk Milleti’nin karakteri yüksektir. Türk Milleti çalışkandır. Türk Milleti zekidir. Çünkü Türk Milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk Milleti’ nin yürümekte olduğu gelişme ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir.”

Birlik ve beraberlik Türk Milleti’nin niteliklerinden biridir. Milli birlik ve beraberlik Türk Milleti’ nin bir bütün olması, içinde hiçbir bölücü, ayırıcı unsura yer vermemesi demektir.

Milli birlik en değerli varlığımızdır.

Varlığından onur ve gurur duyan Türk Milleti, bozgunculara, ayrılıkçılara ve kendini küçük görenlere tarih boyunca gereken cevabı vermiş, elbette gelecekte de gereken cevabı verecektir.

(Yazının İlk Yayım Tarihi: 28 Ağustos 2013)

aakyol

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir