OVANES KAÇAZNUNİ’NİN İTİRAFLARI

Ovanes Kaçaznuni (Hovannes Katchaznouni) , 1918 yılı Temmuz ayında kurulan Ermeni devletinin ilk başbakanıdır. Taşnak hükümetini, 1919 Ağustos ayına kadar 13 ay yönetmiştir. Taknaksudyun Partisi'nin kurucularındandı ve en önemli lideriydi.

1867’de Ahıska’da doğmuş, 1938’de Ermenistan’da ölmüştü; mimardı.

Ovanes Kaçaznuni, 1923 yılında, Bükreş’te, Paris Konferansı’na bir rapor sundu.

Raporda, Ermenistan ve özellikle Ermeni Diasporası’nın, Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslar arası arenada zor durumda bırakmak niyetiyle ortaya attığı asılsız Ermeni iddialarına karşı Kaçaznuni, Osmanlıların asla bir Ermeni soykırımı yapmadığını, açıkladı.

Rapor ilk önce Ermenice, 1927’de Rusça, 1955 yılında ise bazı bölümleri İngilizce olarak basıldı. Kaçaznuni'nin açıklamaları döneminde büyük olay yarattı ve özellikle Ermeniler arasında büyük tepki gördü. Kitap, Ermenistan'da yasaklanarak toplatıldı.

Daha sonra pek çok dilde yayımlanmasına rağmen, Taşnaklar, dünyanın muhtelif kütüphanelerinde bulunan kopyalarını toplattılar. (Konuya ilgi duyup, çeşitli kütüphanelerde bu Rapor/Kitabı arayanlar, kitabın adının kataloglarda bulunduğunu ancak raflarda yer almadığını iddia ediyorlar.)

Rapor, sonraları İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Sayın Mehmet PERİNÇEK tarafından Moskova’daki Lenin Kütüphanesi’nde Rusça olarak bulundu ve  Türkolog Arif ACAROĞLU tarafından Türkçe’ye çevrildi.

Kaynak Yayınları’ndan, 2006 yılında, "Taşnak Partisi'nin Yapacağı Birşey Yok” (1923 Parti Konferansı'na Rapor) başlığıyla yayınlanan kitapta yazılanlar Ermeni kıyımı iddiaları bağlamında bir belge durumunda…

 kaçaznuni

Türk Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, 2006 yılında yayınlanmış bu belgeleri Diaposra Ermenileri’nin ve onların destekçilerinin gözlerine sokmasını umuyordum, olmadı. Kitapta anlatılanlar ABD ve Avrupa’nın büyük gazetelerinde tam sayfa ilan olarak yayımlanmalı; büyük ve etkin televizyonlara verilmeli, haberlerde, programlarda tartışılması sağlanmalıydı.Yabancı ülke parlamentolarına "Belge mi arıyorsunuz, alın size belge" denilerek, dağıtılmalıydı.

"Tanıtım", sadece tarihi eserler, deniz ve kum, şiş kebap ya da folklorik özellikler değildir.

İlgi duyanlar için özetle sunuyorum:

***

Askeri operasyonlara katıldık

"1914 Sonbaharında, Türkiye henüz savaşan taraflardan birine katılmadığı dönemde, Güney Kafkasya'da büyük gürültü içinde ve enerjik biçimde Ermeni gönüllü birlikleri oluşturulmaya başlandı… ve sadece birkaç hafta içerisinde Ermeni devrimci Taşnaksutyun Partisi (EDDP) hem bu birliklerin oluşturulmasına hem de bunların Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri askeri operasyonlara aktif biçimde katıldı…."

Kandırıldık,  Rusya'ya bağlandık

“Biz, kayıtsız şartsız Rusya'ya yönelmiş durumdaydık. Herhangi bir gerekçe yokken, zafer havasına kapılmıştık. Sadakatimiz, çalışmalarımız ve yardımlarımız karşılığında, çar hükümetinin Ermenistan'ın bağımsızlığını bize armağan edeceğinden emindik…"

"Aklımız dumanlanmıştı. Biz kendi isteklerimizi başkalarına mal ederek, sorumsuz kişilerin boş sözlerine büyük önem vererek ve kendimize yaptığımız hipnozun etkisiyle, gerçekleri anlayamadık ve hayallere kapıldık."

Türkler Tehcire Mecbur Kaldı

"1915 yaz ve sonbahar döneminde Türkiye Ermenileri zorunlu bir tehcire tabi tutuldu. Türkler ne yaptıklarını biliyorlardı ve bugün pişmanlık duymalarını gerektirecek bir husus bulunmamaktadır .(…) bu yöntem en kesin ve en uygun yöntemdi!"

Gerçekleri göremedik

"Kızgınlık ve korku içinde bulunan bizler, "suçlu" arıyorduk ve bu suçluyu hemen "Rus" hükümeti ve onun kalleşçe politikaları olarak belirledik. Siyasal açıdan olgunlaşmamış ve dengesiz insanlara özgü bir şaşkınlık içinde, bir uçtan diğerine savrulmaktaydık. Rus hükümetine karşı dünkü inancımızı ne denli körü körüne ve temelsiz idiyse, bugünkü suçlamalarımız da o denli körü körüne ve temelsizdi. Siyasal bir parti (Taşnaksutyun) olarak biz, meselemizin Rusları ilgilendirmediğini ve onların gerektiğinde bizim cesetlerimizi çiğneyerek geçip gidebileceklerini unutmuştuk. "

Olayların sebebi biziz

"Kötü kaderden şikayet etmek ve felaketlerimizin sebeplerini kendi dışımızda aramak acıklı bir durumdur. Bu bizim (hastalıklı) milli psikolojimizin karakteristik bir özelliğidir ve Taşnaksutyun partisi de bundan kaçamamıştır. (…) sanki uzak görüşlü olmamamız bir kahramanlıktı çünkü isteyen herkes, Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar, Gürcüler, Bolşevikler tek kelimeyle bütün dünya bizi kolayca aldattı, atlattı ve ihanet etti, oysa bizler safça bu savaşın Ermeniler için yapıldığına inandırılmıştık. "

Türkler'in milli mücadelesi haklıydı

"1918 yılında emperyalistlere karşı savaşlarında bozguna uğrayan Türkler, dinlenerek iki yıl içerisinde yeniden canlandılar. Yeni genç ve yurtsever duygularla hareket eden bir nesil ortaya çıkarak, Anadolu'da kendi ordusunu yeniden organize etmeye başlamıştı. Türkiye'de milli bilinç ve kendisini savunma içgüdüsü uyanmıştı. Onlar Küçük Asya'da istikballerini hiç olmazsa bir şekilde temin edebilmek için Sevr Anlaşması'na askeri güçle karşı koymak zorundaydılar"

Türkler'e karşı ayaklandık ve savaştık

"Türklere karşı ayaklandık. Barışı sabote etmek için savaştık bile. Artık hepimiz, Türkler'in düşmanı olan itilaf devletlerinin kampındaydık. Türkiye'den "denizden denize Ermenistan" talep etmekteydik. İtilaf devletlerinin ordularını Türkiye'ye göndermeleri ve hakimiyetimizi temin etmeleri için Avrupa ve Amerika'ya resmi çağrılar yaptık. Nihayet şu da var ki, var olduğumuz sürece aralıksız olarak Türkler'le savaştık, öldük ve öldürdük. Artık, Türkler'e ne gibi bir güven telkin edebiliriz ki?"

Sevr antlaşması gözümüzü kör etmişti

"Sevr, Türklere karşı önemli bir kozdu. İngiliz silahlarıyla iyi biçimde silahlanmış ve iyi donatılmış bir ordumuz ve yeterince askeri mühimmatımız vardı. Sevr anlaşması, herkesin gözünü kör etmişti. Savaş ise bir gerçekti. Bir gerçek, affedilmez bir gerçek şu ki, biz savaştan kaçınmak için hiçbir şey yapmadık, tersine ona gerekçeler oluşturduk. Oysa savaş bizim tam ve kesin yenilgimizle sonuçlandı. Bizim karnı tok, sırtı pek, iyi silahlanmış ordumuz silahlarını bıraktı ve köylere dağıldı."

İsyanımızın temelinde Büyük Ermenistan vardı

"Türkiye'nin yedi ili, Kilikya'da dört sancak ve Karadeniz'den Akdeniz'e Karabağ dağlarından Arap çöllerine uzanan "Büyük Ermenistan" tasarlanmakta ve talep edilmekteydi. Bu emperyalist hayal nasıl gerçekleşebilirdi?"

Hiçbir zaman devlet olamadık

"Adil olursak; yönetmek demek öngörmek demekse, biz kesinlikle öngörü yeteneği olmayan, işe yaramaz Taşnak yöneticileriydik. Başlıca zaafımız bu noktadaydı. Dahası, faaliyetlerimizin amacını belirli ve net biçimde anlamış değildik; rehber bir ilkemiz ve sürekli uygulanabilen tutarlı bir sistemimiz yoktu. Sanki istemeden, tesadüfi koşulların etkisi altında tereddütle hareket ediyor, kafamızı duvara çarpıyor ve ayaklarımızın altındaki zemini körler gibi denemeye kalkıyorduk. İmkanlarımızın sınırlarını bilmiyor ve çoğu zaman bunları abartıyorduk. Engellerin çağını anlamıyor, karşıt güçlerden nefret ediyorduk. Devlet ile partiyi ayıramıyor ve parti ideolojisini devlet işlerine karıştırıyorduk. Bizler devlet adamları değildik"

Türkiye Ermenistanı diye bir şey yok

"Şimdi neyimiz var? Aras ile Sevan arasında küçücük ve sözde bağımsız, gerçekte ise canlanmakta olan Rusya İmparatorluğu'nun özerk bir kenar bölgesi durumundayız. Türkiye Ermenistanı diye bir şey yok; bu konu Lozan'da defnedilmiştir. Büyük Avrupa devletleri bizi defnettiler."

Teröre yöneldik

"Kişilere karşı suikastlar planlayarak ve gerçekleştirerek, bir zamanlar Yıldız köşkünde yaptığımız gibi yapabilir bu kez başkalarını bombalayabiliriz. Ama niçin? Biz Türkiye'de gürültü çıkarttığımızda bu gürültü sayesinde büyük devletlerin dikkatini Ermeni konusuna çekeceğimizi ve onları bizim lehimize aracı olmaya zorlayacağımızı sandık. Şimdi ise böyle bir aracılığın kaç para ettiğini artık biliyoruz."

Geçmişin kalıntısı Taşnak partisi, artık son bulmalıdır

Parti artık yenilmiş ve otoritesini kaybetmiştir; ülkeden kovulmuş ve geri dönemez kolonilerin ise yapabileceği bir iş yok. Bir parti, "Madem yaşıyorum öyleyse kendime nasıl olursa olsun bir iş uydurmalıyım" diyemez.

"Madem yaşıyorum","öyleyse" tarzında bir yaklaşım mantıksal olarak yanlıştır. Cümleyi bunun tersi yönde kurmamız gerekir:

"Madem ki yapacak bir işim kalmamış, yaşamam gerekmez!" Evet ben intihar öneriyorum! Taşnak Partisi geçmişin bir kalıntısıdır, gereksiz bir organdır ve vücudun bu organa artık ihtiyacı kalmamıştır, şimdilerde bir koloni (diaspora) partisidir.

Taşnak partisi, barışa engeldir

"Yalnız bir konuda ısrar ediyorum. Bir gün gelir de Türkler'le anlaşmak ihtiyacı doğarsa; sahneye başka bir anlayışa, başka bir psikolojiye sahip, en önemlisi de başka bir mazisi olan ya da olmayan insanların çıkması gerekir. Ve bu noktada Taşnaksutyun, değil yardım etmek, tersine engel olur"

***

Görüldüğü gibi, 1915-1923 döneminin eleştirel bir özeti olan bu rapor, “aslında adeta bir itirafnamedir”.

Ermenistan’ın ve Ermeni diasporasının kabul ettirmeye çalıştığı  sözde “Ermeni soykırımı”  savlarının ne kadar asılsız olduğu, bu belgeyle en yetkili Ermeni liderinin ağzından ifade edilmektedir.

Tarihi gerçekleri görmezden gelen Diaspora Ermenileri için, Türkiye’ye duyulan kinin beslenmesi onlar için bağlayıcı güçtür.

Onlar için amaç, ne olursa olsun bu Türkiye’ye duyulan kini beslemektir. Eğer bu güç beslenmezse, Diaspora Ermenileri arasında çözülme başlayacaktır. Onlar da bunun  farkındadırlar ve amaçları doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedirler.

Bu amaç çerçevesinde, Diaspora Ermenilerin Türkiye’den tazminat ve toprak talep etmelerinin ilk aşaması olan sözde Ermeni Soykırımı'nı neredeyse tüm Batılı devletler kabul etmişler ve hatta bunun inkârını suç sayan yasalar yapmaya başlamışlardır.

Son günlerde başlatılan, yanlış olduğu kadar zarar verici sonuçlar da doğurabilecek bir davranış olan  “Ermeniler’den Özür Dileme Kampanyası” da  Diaspora Ermenileri’nin amaçlarına hizmet eden bir çalışmadır.

Amerika Ermeni Asamblesi İcra Direktörü Bryan Ardouny’nin  “Türkiye’de geri dönülmez bir eğilim başladı. Bu özür, bu yönde bir ilk adım ve Türkiye’nin kaçınılmaz olarak soykırım geçmişiyle yüzleşmesi sonucunu ortaya çıkaracak” diye demeç vermesi, bunun göstergesidir.

Kendi tarihi gerçeklerinden kopmuş bu “özür grubu”, daha fazla destek bulmak amacıyla “Ermeni Soykırımı” yalanını, imza metinlerinde “Büyük Felaket” diye sunuyorlar.

Görünen o ki, tarihi gerçeklerden tamamen uzak bu kampanya, Büyük Ortadoğu Projesi’nin hayata geçirilmesinin bir aşamasıdır…

Bu kampanyayı destekleyen her imza, imzalayanın alnında kara bir leke olarak kalacaktır.

*****

Daha ayrıntılı bilgi isteyenler, aşağıdaki bağlantıyı tıklayıp okuyabilirler.

http://www.ito.org.tr/itoyayin/0019410.pdf

 

(Yazının ilk yayım tarihi: 21 Aralık 2008)

 

3 thoughts on “OVANES KAÇAZNUNİ’NİN İTİRAFLARI

  1. Pingback: PATRIOTIZM PERVERTED | Ahmet Akyol

  2. Selâmlar, Kitabın İngilizcesi hakkında bilgim yok, öğrenirsem yazının sonuna eklerim. Saygılarımla…

     

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir