PATRIOTIZM PERVERTED

Birinci Dünya Savaşı’nda seferberliğin ilânıyla Osmanlı Devleti içindeki Ermeni cemaatinin (ülkelerine ve devletlerine bağlı olanların dışında kalan) bir bölümü Rusya ve bir bölümü de İngiltere ve Fransa’nın yanında yer alarak Osmanlı Devleti’ne karşı bütün imkânlarıyla savaşa girmişlerdi.

Böylece Osmanlı ordusuna karşı “ Ermeni Cephesi” denilen yeni bir cephe oluşmuştu.

Osmanlı ordusu ve cephe gerisindeki silâhsız Osmanlı halkı, düşmanlarıyla işbirliği içinde olan bu cephe yandaşlarından büyük zarar görmüştü.

Daha sonra kurulacak olan Ermeni devletinin ilk başbakanı olan Ovanes Kaçaznuni (Hovannes Katchaznouni) , 1923 yılında Bükreş’te yapılan Daşnak Kongresi’nde bu durumu şöyle itiraf etmişti:

“1914 sonbaharı başlarında, daha Türkiye savaşa girmediği sırada… ihtilâlci Ermeni çeteleri büyük bir iştiyakla Kafkasya’da teşekkül etmeye başladılar. …Daha birkaç hafta önce Erzurum’da yapılan Genel Kongre’de aldığı kararın aksine, Daşnak Ermeni İhtilâlciler Federasyonu, bu çetelerin teşekkülüne ve Türkiye’ye karşı girişecekleri harekâta aktif bir şekilde katılmıştır….Gerçeği muhakeme gücünü yitirmiş ve hayallerimize kendimizi bırakmıştık.”

Ovanes Kaçaznuni (Hovannes Katchaznouni)’nin kitabının ilk Ermenice baskısı 1923’te Viyana’da yapılmışsa da, bir çok kitap gibi, bu kitap da Ermeniler tarafından dünya kütüphanelerinden toplatılmıştır. (Ayrıntılar için TIKLAYIN)

Onu yine bir Ermeni, K.S. Papazian, şu şekilde teyid etmektedir:

“Birinci Dünya Savaşı Avrupa’da çıkınca Türkler, Almanya tarafını tutmak için özel bir gayret içine girdiler. 1914 Ağustos’unda Jön Türkler, Erzurum’da yapılmış olan Daşnak Genel Kongresi’nde önceki 1907 mutabakat kararını uygulamalarını ve Kafkasya Ermenilerini Rusya’ya karşı isyana teşvik etmelerini istediler. Taşnaklar bunu reddettiler ve Türkiye ile Rusya arasında bir savaş çıkarsa, sadık vatandaşlar olarak  Türkiye’yi destekleyeceklerini ifade ettiler. Bunun yanı sıra Rusya Ermenilerinden mesul olamayacaklarını belirttiler.

Ancak Türkiye savaşa girince Taşnakların Türkiye şubesi ileri gelenleri Türkiye’ye karşı  sadakat vaadlerini unuttular, faaliyetlerini Rus Hükümeti’nin menfaatlerine göre ayarladılar  ve savaşın Türkiye Ermenileri için getireceği tehlikeleri unuttular. İhtiyat elden bırakıldı, alınan Erzurum Kongresi Kararları unutuldu ve  Kafkas cephesinde Türklerle çarpışmak üzere gönüllüler davet edildi.”(K.S.Papazian, Patriotism Perverted, Boston, 193, s. 37)

Ermeniler bu durumdayken Patrikhane ve kiliseler olaylara tarafsız kalmadı. Bazen el atından, bazen de açık açık Ermenileri Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmaya devam ettiler.

K.S. Papazian’ın kaleme aldığı Patriotism Perverted adındaki kitap, ayrılıkçı Ermenilerin dış güçler tarafından nasıl teşvik edilip desteklendiğini, Ermeni komitacıların yaptıkları katliamları ayrıntılarıyla anlatıyor.

“Patriotism Perverted” yeni bir kitap değil, konuya ilgi duyup araştırma yapanların alıntı yaptıkları  ya da göndermede bulundukları bir kitap…

Örneğin  Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV, 1989 yılında bu kitabı İngilizce olarak yayınladı.

Ben de, 1993 yılında, tarih boyunca Türk- Ermeni ilişkilerini incelediğim 10 bölümlük “Yaşayan Tarih” belgeselinde bu kitaptan alıntılar yaptım. 

Asılsız Ermeni Soykırımı hakkında yeni araştırma yapacak olanlar, inceledikleri eserlerde bu kitaptan yapılmış alıntılarla mutlaka karşılaşacaklardır.

Meraklılar için kitabın İngilizce metnini bulabilecekleri bağlantıları aşağıya alıyorum.

Unutmadan belirteyim, Ermeni Diasporası bu kitabı biliyor.

Kitaptan yapılmış alıntılarla Diasporanın karşısına çıkmanın hiçbir anlamı yok.

Diaspora Ermenilerini aynı amaç için  bir arada  tutmanın yolu, Türklere duyulan önlenemez kinden geçiyor; gerçek kimsenin umurunda değil.

Ayrıca, artık “Sözde Ermeni Soykırımı” iddiasının gerçek olup olmadığı değil önemli olan; önemli olan ekonomik ve siyasi kazanımlar… Olayın ticari boyutu…

Bunu da, çok küçük bir azınlık dışında, bizim toplum henüz kavrayabilmiş değil!..

Sözde Ermeni Soykırımı konusunda, “Tarihi olayları tarihçilere bırakalım ”demek, olayın ya da tehdidin büyüklüğünün farkında olmamaktır!..

Şu safhada yapılacaklardan küçük bir adım, Ovanes Kaçaznuni ile K.S.Papazian’ın kitabını onu destekleyen ve/veya destekleyecek ülke parlamentolarındaki milletvekillerine göndermek olabilir.

Herhalde bunu yapmış veya yapacak bir teşkilât vardır !..

https://app.box.com/s/t2wr1m9h3sgldbp95dmrjbfjyuh09d0y

http://armenians-1915.blogspot.com/2008/04/2432-k-s-papazians-book-patriotism.html

https://derinstrateji.files.wordpress.com/2015/02/patriotism-perverted1.pdf

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir