RABİA İŞARETİ

Bazı siyasetçi ve sporcuların, sağ ellerinin dört parmaklarını kaldırıp, baş parmaklarını içeri doğru kapatarak yaptıkları işaretin ne anlama geldiği, önceleri pek anlaşılamadı.

Sonradan, bu işaretin Mısır’da Rabia  Meydanı’nda mevcut yönetimi deviren askeri darbeye karşı Müslüman Kardeşler Örgütü’ne destek vermek için yapıldığı, anlaşıldı.

Müslüman Kardeşler, siyasal İslâmcı bir hareket ve dini inanca sahip bir örgütlenme modelini öngörüyor!..

Rabia işareti, Mısır’da  askeri darbe yönetimine karşı direnen Müslüman Kardeşler’in yeni simgesi…Müslüman Kardeşler, kendilerini destekleyenlerin bu simge işareti kullanmalarını istiyor. Bu işaret, (çok kişinin zannettiği gibi) Mısır’da hayatlarını kaybeden yaşlı/ genç kadın ve çocukları simgelemiyor, siyasal İslâmcı bir hareket ve dinî inanca sahip bir örgütlenme modeli öngören Müslüman Kardeşler (İhvan)’ in destekçisi anlamına geliyor. Darbe karşıtı direnişin sembolünü simgeliyor.

Türkiye, dış politika uygulamaları ve konuyu iç politikada kullanmasıyla, dünyanın gözünde İhvan destekçisi görünümüne düştü!..

İlginçtir, Mısır’ın komşuları içinde Müslüman Kardeşler Örgütü’nü destekleyen yok!..

81 milyon Mısırlı’nın 3,5 milyonunun ( hadi buna 5 milyon diyelim) oy verdiği Müslüman Kardeşler’in desteklediği Mursi için, 20 milyon Mısırlı “Mursi gitsin” kampanyasına imza atmış durumda!..

Yani Türkiye’de mevcut iktidar, Mısır’da çoğunluğu değil, azınlığı destekliyor.

Türkiye’de mevcut iktidarın, Mısır’da huzuru teşvik etmek, çatışmaları ve can kayıplarını önlemek, tarafları çatışmayı bırakıp anlaşmaya çalışmalarını sağlamak yerine, İhvan yandaşlarını “şehadete” teşvik etmeye kalkışması, dünyada şaşkınlıkla karşılandı !..

Müslüman’ın Müslüman’la çatışmasında kim, nasıl şehit olur ?

Kaldı ki, çoğunluk Mısırlı, azınlıkta kalan Müslüman Kardeşler’e karşı durumda!.. “Kardeş Mısır halkı” tanımı içine kim giriyor, azınlık olanlar mı, çoğunluk olanlar mı?

Bir ülkenin iç işlerine karışarak, azınlıkta kalan insanları şiddete ve şehitliğe teşvik etmek ne kadar doğrudur?

Kaldı ki, “Mursi darbeyle devrildi” derken ve darbeye karşı çıkarken, darbeyle iktidara gelen (savaş suçu işlediği için hakkında uluslararası mahkemelerde tutuklama kararı alınmış) Sudan Devlet Başkanı’nı törenlerle karşılıyoruz!..

Bu durum benim mantığıma ters ama, devlet adamlarının bilgi birikimleriyle olaylara bakış açısı farklı olabiliyor!..

Rabia işaretini bilerek kullananların yanında, hiçbir araştırmaya gerek duymadan özenti ya da bilinçsizce kullananlar da var.

Müslüman Kardeşler Örgütü’nün simgesi olan Rabia işareti ise kaynaklara göre çeşitli anlamlar içeriyor:

rabia

Rabia’nın kelime anlamı Arapça “Dördüncü” demek!..

Bu işaret öncelikle Mursi yani Müslüman Kardeşler yandaşlarının direniş için ağırlıklı olarak toplandığı meydan olan Rabiatü’l- Adeviye Meydanı’nı simgeliyor.

İkinci olarak Mursi’nin Mısır’ın 4 ncü Devlet Başkanı olduğunu vurguluyor.

Meydana adını veren Rabia ise 8 nci yüzyılda yaşayan ve Mısır’da büyük saygı gören Sufi bir kadın. Fakir bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Rabia (kendi adı bile yok, sadece dördüncü anlamına geliyor), cariyelikten ve esir pazarında kölelikten özgürlüğe giden hayatında İslâm inancının kutsal kabul ettiği isimlerden birisi…

Tarihi gerçekler incelendiğinde, hayatı zorluklar ve acı içinde geçen Rabia’nın, kendisine her türlü kötülüğü yaşatan zihniyete karşı büyük bir mücadele içinde olduğu görülür. Bu durumda, Rabia’nın vermek istediği mesajın doğru anlaşılamadığı düşünülebilir.

Beni en çok şaşırtan, laik Türkiye Cumhuriyeti’nde, (Atatürk ilke ve devrimlerini benimsediğini söyleyen) kimi Türk kadınının, “Bir kadının ölümünden sonra sekiz saat içinde eşiyle cinsel ilişkiye cevaz veren “Mursi’ye destek için, Rabia selâmı vermesi…

Konuyu araştırırken, Sayın Eren Erdem’in çok farklı bir tespiti dikkatimi çekti, ilgi duyanlar için “Rabia İşareti Masonik Bir Sembol mü?” başlıklı yazının bir bölümünü aşağıya alıyorum:

“…Ortadoğu sembolizminde, çok eskilere dayanan Rabia işareti, pagan geleneğinde kullanılmıştır. RAB- İN-A yani “Yaradanı Red Ederim” anlamına gelir. Yaratılışın 4 enerjisinin (açık olan dört parmak) düşmüş enerjiye (kapalı baş parmak) biat edişini sembolize eder.

Bu sembolü eski Sümer tabletlerindeki karanlık ruhlarda görebilirsiniz. Asurlardan Sümerlere kadar, karanlık ruhları temsil eden, savaşılması gereken ruhları simgeleyen heykellerdeki hemen hemen bütün ‘el figürlerinde’ bu işaret vardır.

Masonlarda, 4 parmağın açık bırakılması ve baş parmağın içe doğru bükülmesi ile birlikte, elin kalp hizasında ceketi ‘baş parmakla, açık parmaklar arasına’ almak suretiyle bu hareket yapılır. Mason tokalaşmasında, 4 parmak dik iken, baş parmak kıvrık ve içe doğrudur. Tamamen ‘Rabia işareti şeklindedir’. Hatta bir Mason, karşısındaki kişinin mason olduğunu bu özel iletişim sayesinde anlar. Baş parmak, karşısındaki kişinin baş parmağı ile işaret parmağı arasındaki deriyi sıkıyor ise, kişinin mason olduğu kanısına varılır.

Elbette, bu sembolün masonik olması, meydanlara çıkanları mason kılmaz.” (Aydınlık, 23.8.2013)

SON SÖZ:

Sıradan alelade bir Türk vatandaşının Rabia işareti vermesinden rahatsızlık duymuyorum. Elbette, isteyen istediğini destekler. Ancak, devlet adamlarımızın Rabia işareti vermesi, bir başka ülkenin iç işlerine karışmak anlamına gelebilir. Kişisel olarak Rabia işareti vermek benim gurur duyacağım bir davranış değil !.. Kimse benim, sözü edilen Rabia sembolünü kullanabileceğimi düşünmesin !.. Ben böyle bir sembol kullanmam!.. Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik  Türkiye Cumhuriyeti’ nde yaşıyorum. Bu  işareti yapmam ve elime sadece Türk Bayrağı alırım !..

YAZIYA SONRADAN İLÂVE EDİLEN GÜNÜN SORUSU:

Bazı şehirlerde, aracın kaportasına ATATÜRK resmini çıkartma yaptıranlara ceza kesilirken, Rabia işaretleri görmezden geliniyor. Bu çifte standart niye ? (27.11.2013)

YAZIYA EK:

Mısır’da Rabia Meydanı’nın Adı Değiştirildi

Mısır’da emniyet güçlerinin Ağustos 2013’te darbe karşıtlarına yönelik gerçekleştirdiği kanlı müdahale ile dünya gündemine gelen Rabiatul Adevviye Meydanı’nın ismi, bombalı saldırıda öldürülen Mısır Başsavcısının şsmi olan “Hişam Berakat” olarak değiştirildi. (Sözcü, 16 Temmuz 2015)

(Yazının İlk Yayım Tarihi: 24 Ağustos 2013)

aakyol

One thought on “RABİA İŞARETİ

  1. ATATÜRK’ün yol göstericiliği ve aydınlığında: demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamaktan ve Türk olmaktan onur ve gurur duyuyorum.
    Bugün minarelerimizde ezanlar okunuyorsa, isteyen istediği ibadeti özgürce yapabiliyorsa, tüm vatan topraklarında ay-yıldızlı Türk Bayrağı dalgalanıyorsa, bu başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, onun yakın silâh arkadaşları, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizin sayesindedir.
    Bu toprakları vatan yapıp bize emanet edenlere minnet ve saygı göstermek ise hepimizin asla kaçınılmaz görevidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir