TÜRKİYE ERMENİLERİNİN BİLDİRİSİ

Türkiye’deki Ermeni Apostolik Ortodoks, Ermeni Katolik ve Ermeni Protestan cemaatlerinin sivil temsilcilerinden oluşan 90 kişilik heyet, Ermeni diasporasının  Türkiye aleyhine olan etkinliklerinin artması üzerine, 30 Ocak 2001 günü, Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob’ un  yönetiminde Ruhani Meclis üyeleriyle birlikte karma bir toplantı gerçekleştirmişti.

Yapılan  müzakereler sonucunda da dünyaya bir bildiri yayımlamıştı.

Aradan uzunca bir süre geçti.

Ermeni diasporası  1915 yılında meydana gelen olayların 100 ncü yıl dönümü olan 2015’i esas alarak Türkiye aleyhinde yoğun bir karalama kampanyası  başlatmışken, Türkiye Ermenilerinin Bildirisi’ ni tekrar yayımlama gereği doğdu.

Bunca senelik gecikmeyi telâfi etmek gerekiyor.

***

TÜRKİYE ERMENİLERİ ADINA

BİLDİRİ

Türkiye’deki Ermeni Apostolik Ortodoks, Ermeni Katolik ve Ermeni Protestan cemaatlerinin sivil temsilcilerinden oluşan 90 kişilik heyet, 30 Ocak 2001 tarihinde, Ermeni Patrikliği’nin Bezciyan Salonu’nda, Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob’un riyasetinde Ruhani Meclis üyeleriyle birlikte karma bir toplantı gerçekleştirerek yapılan müzakereler sonucunda işbu duyuruyu dünya kamuoyunun dikkatine sunmuştur.

1)Fransız Ulusal Meclisi üyeleri gerek tarihçilerin tartışmasını gerektiren 1915’teki trajik olayları görüşürken, gerekse bazı münferit beyanlarında, Türkiye’de yaşayan Ermenilerin durumu hakkında ciddi kuşkular uyandıracak söylemlerde bulunmuşlardır.

2)Tarafımızdan daha önce yayınlanan bildiride de belirtildiği gibi Türkiye’de yaşamlarını sürdüren Ermenilerin birey olarak ekonomik, hukuksal, sosyal ve dini alanlarda herhangi bir sorunu söz konusu değildir. Özellikle de dini açıdan tam bir serbestlik içinde yaşamaktadırlar. Her toplumda var olan kurumsal alandaki bazı sorunlarımız ise toplumumuz yetkilileri tarafından Devletin en yetkili mercilerinin dikkatine sunulmuş olup çözüm beklenmektedir.Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermenilerin de sorunlarının tartışılacağı parlamento Ankara’dadır ve adı Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Yabancı ülke parlamentolarının Türkiye Ermenileri’nin hamisiymişçesine davranmaları tarafımızca gereksiz bir tutum olarak algılanmaktadır. Lozan Antlaşması şartları doğrultusunda Türkiye Ermenileri bugün 540 yıllık Patrikhanesiyle, 2 hastanesiyle, 57 kilisesiyle, 58 vakfıyla, 18 okuluyla, 25 korosuyla, 17 derneğiyle, 2 spor kulübü, 3 gazetesi ve 5 dergisiyle onurlu bir şekilde yaşamını sürdürmektedir.

3)Uluslar arası birtakım stratejileri gerçekleştirmek pahasına yabancı parlamenterler tarafından yapılan bu müdahaleler ülke kaderini paylaştığımız diğer tüm Türk vatandaşları gibi bizi de üzmekte ve olumsuz etkilemektedir.Bu tutuma bir son verilmesini dileriz.

TÜRKİYE ERMENİLERİ ADINA

Mesrob II   İstanbul Patriği

Episkopos Aram Ateşyan  Ruhani Kurul Başkanı

Başpiskopos Şahan Sıvacıyan Patrik Vekili

VE

Kilise ve Vakıf Yönetim Kurulu Temsilcilerinin İmza ve Mühürleri

bildiri1

bildiri2

KAYNAK:

Bilim ve Akıl Aydınlığında Eğitim Dergisi

M.E.B.lığı, Yayınlar Daire Başkanlığı, Teknikokullar Yayını, Ankara, Nisan 2003, Yıl 4, Sayı 38

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir